Hartelijk welkom!

Johan Been (1859-1930) was tijdens zijn leven een bekend jeugdboeken schrijver. Zijn bekendste boek is 'Paddeltje', een boek dat nog steeds herdrukt wordt. Been genoot ook bekendheid als archivaris van Brielle. In deze laatstgenoemde functie doorzocht hij ruim vijf eeuwen Brielse stadsgeschiedenis. Voor velen geldt Been dan ook als de beste en betrouwbaarste bron van de plaatselijke geschiedenis.

350 jaar

Rampjaar 1672 - 2022

Alarm in de Geuzenstad. De 33 besluiten genomen door de Brielse Vroederschap in dato 4 april 1672. die opgevraagd moesten worden bij een aanval van de Engelsen in het rampjaar 1672

Zie het kalender artikel op deze site Lees meer... .

Brielse geschiedenis

Een verrassing! Een eerste stadsgeschiedenis aan de achterzijde van een plattegrond van Brielle
Pas toen mijn ingelijste historische stadsplattegrond
van Brielle bruine vlekjes ging vertonen, kreeg de kaart de aandacht die hij verdiende.

Lees meer...


Brielse Taferelen
De plaatselijke geschiedenis op vertellerstoon beschreven. Voor het eerst in de vorm van een e-book, dus doorzoekbaar op trefwoord. Voor het zoekgemak zijn sommige woorden naast de oudere ook in de nieuwe spelling geschreven.

Lees meer...


Brielsche Kalender
Leuke weetjes, opmerkelijke feiten en grappige wetenswaardigheden door de eeuwen heen.

Lees meer...

De Catharijnekerk in de mobilisatiejaren 1914-1918
Tijdens de Grote Oorlog werd Brielle in staat van beleg gebracht. Op de toren verrezen sein-instrumenten en zoeklichten. De restauratie-werkzaamheden aan de binnenkant van de kerk werden voortgezet.

Lees meer...

Brielse 1-april klok voor prinses Juliana

Kerstgeschenk voor prinses Juliana. Een klok met miniatuurspel van de inneming van Den Briel in 1572.

Lees meer...

De Brielse schuttersstukken

Het raadsel rond de Brielse schuttersstukken.
Wie was of waren de schilders van de Brielse Schuttersstukken? En wie plaatste voor het eerst een jongeling op een Schuttersstuk?

Lees meer...

Catechismus voor de Brielse Zeevisserij

Zou er te Brielle niet een visserij opgericht kunnen worden?

Lees meer...

Rochus Meeuwiszoon

Ons beeld van Rochus Meeuwiszoon door de eeuwen heen


Lees meer...

Johan de Witt

Een praatje over Johan de Witt door Johan Been


Lees meer...

In naam van Oranje

Voor de viering van het 300-jarige Nationale herdenkingsfeest van de inneming van Den Briel 1572-1872 zijn massa's gedichten en liedjes geschreven. Een van die liedjes, In naam van Oranje, doe open de poort, is uitgegroeid tot een klassieker.

Lees meer...

Een radiopraatje van Johan Been over Philip van Almonde

De meeste van onze geŽerde zeehelden zijn als scheepsjongen het zeegat uitgevaren. Op niet al te zachtzinnige wijze hadden zij in de Leeuwenkuil, zoals het matrozenverblijf aan boord heette, hun eerste lessen van de bootsman gekregen, en .....

Lees meer...

Recente bijdragen

In 1894 verscheen Been's eerste roman 'Zeemansbloed'. In dit eerste boek komen bijna al die thema's aan bod die hij in zijn volgende boeken min of meer tot onderwerp maakt. In 'Zeemansbloed' draait het vooral om de twee zonen van een Brielse zeeloods die naar zee willen en hoe ondanks het verzet van de vader, uiteindelijk toch hun zin krijgen. In de onlineversie van het boek kunt u lezen over het wel en wee van het grote zeemansgezin dat woonde op het Kostverloren (Maarland-Zuid) te Brielle.


Huwelijk Willem en Charlotte

Het huwelijksdiner van Willem van Oranje en Charlotte te Brielle


Lees meer...

Een Reinaart de Vos-vertelling

.....over de sluwe Reinaart de Vos waarin hij deze keer zijn streken flink thuis krijgt, dankzij het optreden van de even slimme als machtige Vogeltje Grijp


Lees meer...

De kou van het jaar 1740

In de winter van 1740 konden de Briellenaren over de bevroren Maas naar Rotterdam lopen

Lees meer...

De Brielse familie Sinia

De familie Sinia woonde en werkte van 1879 tot 1899 in Brielle. Na de dood van de vader in 1899 verlieten zij Brielle. Twee van de kinderen ontwikkelden zich tot een gewaardeerd beeldend kunstenaar.


Lees meer...

sleutelschieten

Briels Knalvuurwerk vanaf 1567


Lees meer...

Illustrators

Johan Been houdt zijn praatje, illustratoren maken het plaatje


Lees meer...

Cholera 1866

Het is niet zo veel wat Been vertelt over de 19de-eeuwse epidemieŽn in Brielle, maar het maakt toch duidelijk dat de corona-epidemie van 2020 een paar voorgangers heeft gehad die minstens even vreselijk waren.


Lees meer...

PaddeltjeLees meer...